Önsöz

Rast Müzikoloji Dergisi’nin 7 (3) Kış sayısı yayınlanmıştır. Kış sayısının makalelerinin yayını 2019 yılının Aralık ayında başlamış 2020 yılının Ocak ve Şubat ayında yayınlanan son makaleler ile sayı tamamlanmıştır. Dolayısıyla kış sayısının tamamlanması 2020 yılı şubat ayını bulmuştur. Bu sayıda yine birbirinden kıymetli yazarların yazıları yer almaktadır.

İlk makale, Gamze Nevra Köroğlu ve Arda Taşpınar ortak yazarlığında “Peyk-i Safâ saz semaisi’nin klasik kemençe ve viyolonsel ile icrası bağlamında incelenmesi” makale başlığı ile okuyucuya sunulmaktadır. Araştırma, Derya Türkan ve Uğur Işık tarafından Petraki Tiryaki’ye ait olan Peyk-i Safâ saz semaisinin icrasında kullanılan nota dışı süsleme ve artikülasyonların incelenmesine ve etkilerinden söz edilmesine dayanmaktadır.

 İkinci makale “Notation of nonmetric structures” makale başlığı ile Fikri Soysal ve Erkan Yürümez ortak yazarlığında okuyucuya sunulmaktadır. Bu araştırmada Türk halk müziğinde uzun havaların notalanmasına dair yararlı fikirler sunulmaktadır.

Üçünçü makale Hanım Garadağlı tarafından “Besteci Rauf Hacıyevin operetlerinin müzik dilinin üslup özellikleri” başlığı ile okuyucuya sunulmaktadır. Bu çalışmada Azerbaycan’ın ünlü bestekarı Rauf Hacıyev’in operet ve müzik komedi eserlerinin bedii etkisinden söz edilmektedir.

Dördüncü çalışma Bilge Karga Göllü tarafından yapılan bir kitap tanıtımıdır. Tanıtımı yapılan eser “Dîvân’dan nağmeler: farklı boyutlarıyla edebiyat-mûsikî ilişkileri” adıyla 2019 yılında yayınlanmıştır. Kitap tanıtımı ilgili alanda önemli yazarlar tarafından ele alınan dikkat çekici konuları dikkati nazarlara sunmaktadır.

Son yazımız Cem Ömeroğlu tarafından çalışılmıştır. Araştırma, çınar ağacı ve ladin ağaç çeşitleri ile yapılan kanun çalgısı göğüs tahtasının deneysel titreşim analizlerinin yapılmasına dayanmaktadır. Makale başlığı “Kanun göğüs tahtasının titreşim analizi” olarak belirlenmiştir. Yazar, çınar ağacı ve ladin arasındaki frekans dağılımlarına dikkat çekmektedir.

Preface

The winter 7 (3) issue of the Rast Musicology Journal was published. The publication of the articles of the winter issue began in December 2019 and was completed with the last articles published in January and February 2020. Thus, the winter issue was completed on February 2, 2020. This issue contains the studies of valuable authors.

The first article is presented to the readers under the title of “Peyk-i Safâ saz semaisi’nin klasik kemençe ve viyolonsel ile icrası bağlamında incelenmesi” [“Investigation of the Peyk-i Safâ saz semai within the context of its performance with the classical kemenche and the cello”] under the co-authorship of Gamze Nevra Köroğlu and Arda Taşpınar. The study is based on the investigation of the extemporized ornaments and articulations used in the performance of the Peyk-i Safâ saz semai, which belongs to Petraki Tiryaki, by Derya Türkan and Uğur Işık, and mentioning their effects.

The second article is presented to the readers under the title of “Notation of nonmetric structures” under the co-authorship of Fikri Soysal and Erkan Yürümez. In this study, useful ideas are presented with respect to the notation of unmetered folk songs in the Turkish folk music.

The third article is presented to the readers under the title of “Besteci Rauf Hacıyevin operetlerinin müzik dilinin üslup özellikleri” [“Stylistic characteristics of the musical language of the Composer Rauf Hajiyev’s operettas”] by Hanım Garadağlı. In this study, the aesthetic effect of the operettas and musical comedy works of Rauf Hajiyev, a famous composer in Azerbaijan, is discussed.

The fourth study is a book introduction by Bilge Karga Göllü. The introduced work was published in 2019 under the title of “Dîvân’dan nağmeler: farklı boyutlarıyla edebiyat-mûsikî ilişkileri” [“Tunes from the Dîvân: the literature-music relationships in different aspects”]. The book introduction puts forward the remarkable topics addressed by significant authors in the relevant field.

Our last study belongs to Cem Ömeroğlu. The research is based on the experimental vibration analyses of the qanun table made of the plane tree and spruce varieties. The title of the article was determined as “Kanun göğüs tahtasının titreşim analizi” [“The vibration analysis of the qanun table”]. The author attracts attention to the frequency distributions between the plane tree and spruce.

Articles

Notation of nonmetric structures

Fikri Soysal, Erkan Yürümez

2257-2265 |

Tunes from Divan: Literature-music relations with different dimensions

Bilge Karga Göllü

2274-2279 |

Top plate vibration analysis of the kanun

Cem Ömeroğlu

2280-2295 |