Değerli Okuyucularımız;

Rast Müzikoloji Dergisi’nin (RAST) on beşinci sayısı ile bir kez daha karşınıza çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kurulduğu 2013 yılından bu yana müzik tarihi, makam, usûl, form, çalgı bilimi, müzik sosyolojisi,  müzik felsefesi ve daha başkaca alanlarda kaleme alınan pek çok makaleyi sizlerle buluşturduk. Müzikoloji çevrelerince yakından takip edilmekte olan Rast’ın 2019 yılına ait bu ilk sayısında farklı disiplinlere ait makaleler yer almaktatır. Alan indekslerindeki yüksek görünürlülük oranları ile dikkat çeken dergimiz, yayınladığı makalelere yapılan atıf sayısı bakımından saygın Türkiye’nin önde gelen sanat dergileri arasında gösterilmektedir.

Ülkemizin sanat ve müzik politikalarına yön verecek nitelikteki makaleler birbirinden bağımsız ve alanında uzman akademisyenler tarafından değerlendirilmekte olup uluslararası müzik çevrelerinin dikkatini çeken çalışmalardır. Türkiye’nin yanı sıra özellikle kardeş ülke Azerbaycan ve yurt dışındaki akademisyenlerin yoğun ilgi gösterdiği Rast, bulunduğu coğrafyanın kültür ve değerlerini muhafaza etmek suretiyle, ilerici, çağdaş ve etik değerlere bağlı olarak yayıncılık ilkelerinden taviz vermeden yoluna devam etmektedir. Cilt 7 Sayı 1 2019 olarak yayınlanan on beşinci sayıda özgün çalışmalar bulunuyor. Bunlar arasında Türkçe ve İngilizce’nin yanı sıra Azerice yazılmış olan makaleler de yer almaktadır.  Besteci biyografisi, eser analizleri ve icra yorumları hakkında yazılmış olan Azerice çalışmalar ülkemizdeki Batı müziği akademisyenleri için de ayrı bir önem arz etmektedir. Rast Müzikoloji’nin bu sayısında yer alan yazar ve makaleleri özetle sıralayacak olursak;

Hikmet Toker’e ait “Osmanlı Devleti ve İngiltere arasındaki müzikal ilişkiler” başlıklı makale tarihsel müzikoloji alanında yazılmış olan özgün bir çalışmadır. İngiltere ve Osmanlı Devletlerinin mûsikî ilişkisi arşiv belgeleri kapsamında incelenmiş, iki ülke arasındaki etkileşim hakkında tarihi belgeler sunulmuştur.

Yalçın Çetinkaya’nın kaleminden çıkan “Mevlevi düşüncesinde ney ve insan-ı kâmil sembolizmi” adlı çalışmada Ney ve insan ilişkisi tasavvufi ve felsefi bir bakışla ele alınmıştır.  Mevleviliğin ney sazına olan bakış ve muhabbeti, insanı neyde neyi insanda suretleştiren beyitler eşliğinde irdelenmektedir.

Aynura Vagif Mammadova; makalesinde Azeri besteci “Siyavuş Kerimi`nin sensizlik ağrısı şarkısının ton ve metin özellikleri” ni incelemekte. Bu şarkı Azerbaycan’da meşhur bir halk şarkısı (mahnı) olarak biliniyor. Eserle ilgili ton, melodi ve güfte değerlendirmeleri teknik bir incelemeyle ortaya konulmuştur.

Aynur Humbatova’nın hazırladığı “Ramiz Mustafayev’in müşayietli xor (eşlikli koro) işlemelerinin üslub xüsusiyyetleri” başlıklı çalışmada Ramiz Mustafayev’e ait Ay Güzel, Qara Teller, Qara Gile, Sevgilim ve Leylam adlı mahnıların (halk şarkısı) teknik özelliklerinden bahsedilmektedir. Prozodinin yanı sıra armoni, süsleme ve pek çok nüansın uygulama şekilleri örnek notalar dahilinde verilmektedir.

Kemale Guliyeva “Cahangir Cahangirov’un füzuli kantatında Şövket Alekberova’nin icraçılık özellikleri” adlı makalesinde Şövket Alekberova’nın icracılığını Fuzuli Kantatı’ndaki  performansı üzerinden değerlendiriyor. Solistin ses özelliklerini, okumayı tercih ettiği eser türlerini ve solistlik disiplini hakkında da bilgiler verilmekte.

Muhammed Valiyev, “İsmayil Hacıbeyov’un divertismenti” başlıklı makalesinde XX. Y.y.’ın ikinci yarısında Azerbaycan’ın önde gelen müzik adamlarından İsmail Hacıbeyov’u konu edinmiştir. Besteleri, kompozisyon hususiyetleri ve özellikle divertisment (Vatto albomundan sehifeler) adlı baş yapıtının anlatıldığı makale İsmail Hacıbeyov’un besteciliği hakkında bilgi sahibi olunması bakımından önemli bir çalışma.

Fulya Soylu Bahçeci, Oya Levendoğlu Öner ve Cenk Güray imzalarıyla yayınlanan “Kültrel bir mirasın dnüşüm: Osmanlı’nın dervi musikiinaslarından gnmzn profesyonel ayin icracılarına” başlıklı makalede Mevlevi ayin icrasının günümüze kadar geçirmiş olduğu süreç irdelenmektedir. İcracılar, ayin mekanları ve Mevlevi ayin disiplini geçmiş ve günümüz penceresinden ele alınarak yorumlanmıştır.

Bu sayının son makalesi Gulnare Rafiq Manafova’ya ait. Yazar, Azeri besteci Cavanşir Quliyev’e ait bazı eserlerin ses aralıkları, makam ve entonasyon gibi özelliklerini incelemektedir.  “Etnomusiqişünaslıq tehlil sullarının bestekar yaradıcılıına tetbiqine dair-Azerbaycan bestekarı Cavanir Quliyev’in eserlerinin nmunesi olaraq”  başlıklı makalede Quliyev’e ait bazı senfoni, uvertür, balet ve trio örneklerinden kısa kesitler sunularak ayrıntılı analizler yapılmıştır.

Rast MD’nin farklı disiplinlere ait zengin bir yayın içeriğiyle karşınıza çıktığı bu sayının her aşamasında emeği geçen; yazar, araştırmacı, hakem, redaktör, grafiker ve editörlerimize en kalbi duygularımızla şükranlarımızı sunuyor gelecek sayılarda daha farklı konu ve başlıklarla görüşmeyi ümid ediyoruz. saygılarımızla..

Erhan Özden, Fikri Soysal

Articles

The Musical Relationship Between England and the Ottoman Empire

Hikmet Toker

1959-1978 |

Ismayil Hajibayov’s divertisment

Muhammed Vagif Valiyev

2040-2049 |