Rast Musicology Journal (RMJ) meets with its readers by the second (winter) issue of the 6th volume. At the end of a meticulous editorial process, our journal continues to contribute to the production of academic knowledge in the light of its pioneering mission in the field of musicology, with articles in this issue. Beside to working about being scanned in important international indexes and being well known international journal, RMJ made some remarkable innovations about infrastructure of its hardware and software. Particularly, it has been accessed on the remarkable stage by renovations that were made for efficient and faster judicial and editorial process.

 This issue contains articles that were written regarded with music theory, history of notation, music medicine, biographies of musicians, and modernization period of Turkish music. Ahmet Feyzi, in his article titled Notation systems in Turkish music and Miftah-ı Nota, examines the unique notation system that was created based on mixing letter and western notion systems, by related this system with other systems in Turkish music history. Emrah Hatipoğlu examines the various changes and transformations that have emerged in the historical process in the field of Turkish music theory on the example of Muhayyer Sünbüle makam through an analytical and comparative approach.

The article written by Gonca Soysal, Nildem Kizilaslan and Fikri Soysal discusses the information given in the 30th and 31st chapters of a 15th century musical treatise, Edvar-ı Musiki (written by statesman and historian Şükrullah Çelebi) within the framework on voice health. Hüseyin Akpınar, focuses on the biographic information, given by Seyhulislam Esad Efendi in his work that is focused on the issue of musical culture and indigenous musicians of Diyarbakır in Turkish music history.

Okan Murat Öztürk concentrates on various discourses of Sadettin Arel, who gives modern Turkish music theory in its current content.  He analyzes his ideological orientations that come to the forefront in relation to Turkish music through his own discourses. He explores the place of utopianism, Westernism and Turkism in those discourses. The article of Resul Bağı focuses on the changes that were emerged in eras on the rhythmic cycles of Turkish music based on the Hafif rythmic cycle.

 

We thank to all of juries and colleagues for their efforts in the all stages of emerging this issue that contains very valuable article and scientific knowledges. We would like to meet again our readers, in new issues that are going to be created according to our publishing philosophy which is based on competition in providing academic knowledge.

 

Regards

 

 Fikri Soysal, Okan Murat Öztürk, Hikmet Toker

 

Rast Müzikoloji Dergisi,

2018 yılına ait 6. Cilt ikinci sayısıyla, okuyucularıyla yeniden buluşmuş oluyor. Rast MD, titiz bir editoryal süreç sonunda, bu sayısında yer verdiği makalelerle, müzikoloji alanında üstlendiği öncü misyon doğrultusunda, akademik bilgi üretimine katkı sağlamaya devam ediyor. Bir süreden beri uluslar arası yayın indekslerinde taranma niteliğini geliştirme ve akademik çevrelerce daha iyi tanınan ve tercih edilen saygın bir süreli yayın olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Rast MD, yazılım ve donanım altyapısını geliştirme yönünde de muhtelif ilerlemeler kaydetmeyi başardı. Özellikle editörlük ve hakemlik süreçlerinde daha etkin ve hızlı bir değerlendirme sürecinin başarılması yönündeki çabalarında da dikkat çekici bir aşamaya gelmiş oldu.

Dergimizin bu sayısında, musiki nazariyatı, notalama tarihi, musiki tıbbı, tarihsel müzikoloji, musikişinas biyografileri ve Türk musikisinin modernleşme sürecine ilişkin makaleler yer alıyor. Ahmet Feyzi, ‘Türk müziğinde notasyon ve miftâh-ı nota’ başlıklı makalesinde, harf notası ile dizekli nota etkileşime dayalı olarak geliştirilmiş özgün bir notalama sistemini ele alıyor. Emrah Hatipoğlu, Türk müziği makam nazariyatı alanında tarihsel süreçte ortaya çıkan muhtelif değişim ve dönüşümleri, Muhayyer-sünbüle makamı üzerinden, analitik ve mukayeseli bir yaklaşımla inceliyor.

 Gonca Soysal, Nildem Kızılaslan ve Fikri Soysal tarafından yazılan makale, 15. Yüzyıl tarihçi, devlet adamı ve nazariyatçı Şükrullah Çelebi’ye ait Edvar-ı Musiki adlı eserin 30. ve 31. Fasıllarında yer verilen bilgileri ‘ses sağlığı’ çerçevesinde ele alıyor.

 Hüseyin Akpınar, Osmanlı döneminde Diyarbakır’da mûsikî kültürü ve mûsikîşinaslar üzerine odaklanan araştırmasında, 18. yüzyılda Şeyhülislâm Mehmed Es’ad Efendi tarafından verilen biyografik bilgiye odaklanıyor.

 Okan Murat Öztürk, modern Türk müziği teorisine günümüzdeki şeklini kazandıran H. S. Arel’in Türk mûsikîsiyle ilişki kurma tarzında öne çıkan kimi ideolojik yönelimleri, kendi söylemleri üzerinden analiz ederek, bu söylemlerde ütopyacılık, Garpçılık ve Türkçülüğün yerini araştırıyor.

 Resul Bağı’nın çalışması, Hafif usulünün yapısına ve bu usulle bağlantılı on farklı usulün analizine dayalı olarak, yüzyıllar içinde ortaya çıkan değişimleri belirlemeye odaklanıyor.

İçerik bakımından oldukça yüklü bu sayının şekillenmesinde emeği olan tüm hakem ve araştırmacılara teşekkürlerimizi sunuyor; akademik bilgi üretiminde rekabet etmeye dönük yayın felsefemizle, yeni sayılarımızda, değerli okuyucularımızla tekrar buluşmayı ümit ediyoruz.

 

Saygılarımızla,

 

Fikri Soysal, Okan Murat Öztürk, Hikmet Toker

 

Articles

Şükrullah Çelebi’nin Edvar-ı Musiki eserinin 30. ve 31. fasılları: Ses sağlığı

Gonca Soysal, Nildem Kızılaslan, Fikri Soysal

1843-1852 |

Muhayyer-sünbüle makamı

Emrah Hatipoğlu

1874-1889 |

Türk müziğinde notasyon ve miftâh-ı nota

Ahmet Feyzi

1890-1913 |

Hafif usulünün çeşitlerinin incelenmesi

Resul Bağı

1927-1942 |