Interested in submitting to this journal? We recommend that you review the About the Journal page for the journal's section policies, as well as the Author Guidelines. Authors need to register with the journal prior to submitting or, if already registered, can simply log in and begin the five-step process.

Makale gönderirken sınıflandırmak için öneriler aşağıda verilmiştir

Araştırma alanı sabır gerektirmekte ve çoğu araştırmacı uykusuz bir geceyi araştırma yapmak ve sonuçları belgelemek için ayırmaktadır. Akademik ortamın rekabetçi dünyasında, kariyerinizin başında yayın yapmaya başlanılması beklenir ve birçok erken kariyer araştırmacısı, bir dergi makalesinin nasıl yayınlanacağına dair endişe ile karşı karşıya kalır. Orijinal araştırmanın bazen tamamlanması yıllar sürse de, araştırmanızı tamamlayacağınız zamana kadar kariyeriniz için herhangi bir yayın yapamayacağınız anlamına gelmez.

Bazıları orijinal araştırma gerektiren (birincil literatür olarak kategorize edilmiş) ve bazıları yayınlanmış diğer çalışmalara (ikincil literatür) dayanan farklı akademik yayın türleri vardır. Dergilerde yayınlayabileceğiniz farklı yazı türleri hakkında net bir fikre sahip olmak önemlidir. Bu, çalışmanızı nasıl dağıtabileceğinizi ve çalışmanız için hangi tür makalelerin uygun olacağını tanımlamanıza yardımcı olacaktır.   

Yayın türleri farklı alanlarda çeşitlenmektedir. Örneğin, bir klinik çalışma sadece tıp alanında mümkünken, ampirik bir çalışma sosyal bilimler alanında daha yaygındır. Tüm dergilerin her türlü makaleyi yayınlamadığını hatırlamak önemlidir. Bu nedenle, çoğu dergi yayıncısı, yayınladıkları farklı makaleler için ileriye dönük yazarlara doğru ve özel yönergeler sağlar. Yayınlanan makalelerin türleri ile ilgili özellikler, bir derginin web sitesinde yazarlar bölümünün yönergeleri altında bulunabilir. 

Bazı olası bilimsel yayın türleri şunlardır:

 1. Orijinal araştırma (Original research):Bunlar orijinal araştırmayı rapor eden detaylı çalışmalardır ve birincil literatür olarak sınıflandırılmıştır. Hipotez, arka plan çalışması, yöntemler, sonuçlar, bulguların yorumlanması ve olası çıkarımların tartışılmasını içerir. Orijinal araştırma makaleleri, 3000 ila 6000 arasında değişen kelime limitiyle uzun ve bazı dergiler için bile 12,000 kelimeye kadar limit çıkabilmektedir. Bunlar önemli bir zaman yatırımı gerektirir.
 2. İnceleme makaleleri(Review article): bir alandaki mevcut yayınlanmış literatürün özet, analiz ve karşılaştırma yoluyla, genellikle belirli boşlukları veya problemleri tanımlayarak ve gelecekteki araştırmalar için önerilerde bulunarak eleştirel ve yapıcı bir analiz sağlar. Bunlar genellikle yazarın deneysel çalışmalarından yeni veriler sunmadıkları için ikincil literatür olarak kabul edilir. İnceleme makaleleri genel olarak üç tip olabilir: genel olarak literatür incelemeleri, sistematik incelemeler ve meta analizler. İnceleme makaleleri dergi ve konu alanına bağlı olarak değişen uzunluklarda olabilir. RAST’ın inceleme makaleleri için 3000-5000 kelime uzunluğunda kısa çalışmalar yayınlanmaktadır. 
 3. Perspektif, görüş ve yorum (Perspective):Perspektif, görüş ve yorum makaleleri, bir alandaki temel kavramlardan veya yaygın fikirlerden yararlanılarak türetilen, bir dizi kavramdan yararlanılmayı gerektiren  bilimsel incelemelerdir. Eğer iyi yapılmazsa gerilime, yanıltıcı yorumlara, slogon ve klişe olabilecek malzemeye dönüşebilir. Perspektif, görüş ve yorum makaleleri bir diğer taraftan alandaki anlayışımızı geliştirmeye katkıda bulunmayı, önde gelen araştırmacıların ve alandaki bazı temel kavramların kısa, okunabilir, geniş kapsamlı ve bilgilendirici yorumlarını üretmeye davet etmeyi amaçlamaktadır. Bunlar genellikle bir alana ait yaygın kavramları eleştiren kişisel bir bakış açısı sunan makalelerdir. Bir perspektif makalesi, tek bir kavramın veya birkaç ilgili kavramın gözden geçirilmesi olabilir. Bunlar ikincil literatür olarak kabul edilir. Bu makaleler, yazarın belirli bir çalışmada kullanılan yorum, analiz veya yöntemlere bakış açısını sunar. Yazarın bir teori veya hipotezin gücü ve zayıflığı hakkında yorum yapmasını sağlar. Fikir yazıları genellikle yapıcı eleştirilere dayanır ve kanıtlarla desteklenmelidir. Bu tür makaleler bilim ile ilgili güncel konular üzerinde tartışmayı teşvik eder. Bunlar ayrıca nispeten kısa makalelerdir. Yorum, genellikle daha önce yayınlanmış bir makalenin, kitabın ya da raporun eleştirisine dikkat çeken ya da bunları neden ilgilendiren ve neden okuyucular için aydınlatıcı olabileceğini açıklayan 1000-1.500 kelime uzunluğunda kısa makalelerdir. Son olarak görüşün çok dar bir şekilde odaklanmamış olması ve aşağıdaki listede sunulan temel konuların bir kısmına değinilmesi önemlidir. 

Bir kavramı gözden geçirirken yazarlar şunları dikkate alabilir:

  1. tarihsel kökenleri ve zaman içinde nasıl geliştiği;
  2. mevcut araştırma ve teori durumları ile boşluklar;
  3. diğer alanlara aktarılabilirliği ve başka yerlere nasıl alındığı;
  4. ortak mitler, yanlış yorumlar, anlamlar, kullanım veya ideolojik çarpıtmalar;
  5. etki kanıtı ile birlikte politika için etkileri;
  6. göz ardı edilen daha iyi fikirler olup olmadığı;
  7. temel aldığı disiplin fikirleri (eğer varsa);
  8. fikrin, araştırmaya dayalı olmaktan ziyade, talep odaklı olduğu.
 1. Kitap incelemesi (Book review):Kitap incelemeleri çoğu akademik dergide yayınlanmaktadır. Bir kitap incelemesinin amacı, yakın zamanda yayınlanan bilimsel kitaplarla ilgili fikir ve görüş sağlamaktır. Kitap incelemeleri de nispeten kısa makaleler ve daha az zaman alıcıdır. Erken kariyer planlamasının başlarında kitap incelemesi iyi bir yayın seçeneğidir. Kariyerine yeni başlayan araştırmacıların alandaki yeni literatürü takip etmesine olanak verirken, bu yayın seçeneği aynı zamanda yayın istatistiklerini yükseltmeyi de sağlayacaktır.