Methodological education of unmetered folk songs

  • Fikri Soysal Tokat Gaziosmanpaşa University, State Conservatory, Taşlıçiftlik yerleşkesi, Tokat, Turkey http://orcid.org/0000-0003-3807-0154
  • Erkan Yürümez Music teacher working in the R.T. Ministry of National Education. Tokat, Turkey
Keywords: Unmetered folk song, folk song, Turkish music, methodological education

Abstract

One of the issues waiting to be developed methodologically in our music, which is a separate science with its maqam and methods, is the education of unmetered folk songs. Nowadays, there is still no methodological thought developed to teach unmetered folk songs. Therefore, each thought about this need is important. Methodological education of unmetered folk songs has been developed according to enthusiasts with musical literacy.  Methodological education of unmetered folk songs consists of the headings of the recognition of rhythmic patterns, rhythmic reading, education of hearing, solfege, pleasant singing study, and in-depth text interpretation. Rhythmic recognition will provide the education of getting the information required for the transition to rhythmic reading, rhythmic reading, and solfege. It is aimed to systematize the education of unmetered folk songs in Turkish folk music and to provide it with a methodological order. Thus, methodological education of unmetered folk songs is considered to make a significant contribution to the field of Turkish folk music in music schools.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bartok, B. (1991). Küçük Asya'dan Türk Halk Musikisi. (B. Aksoy, Çev.) İstanbul: Pan Yayıncılık.
Hoşsu, M. (1997). Geleneksel Türk Halk Müziği Nazariyatı. İzmir: Peker Ambalaj.
Özbek, M. (1998). Türk Halk Müziği El Kitabı 1. Terimler Sözlüğü. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.
Sarısözen, M. (1962). Türk Halk Musikisi Usulleri. Ankara: Posta Matbaası.
Şenel, S. (1992). Türk Halk Musikisinde "Uzun Hava" Tanımları ve Bu Tanımlar Etrafında Ortaya Çıkan Problemler. IV. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri. III, s. 287-309. Ankara: Ofset Repromat Matbaası.
Yürümez, E. (2019). Uzun Hava Türleri (Araştırma-İnceleme, Notasyon ve Metodolojik Eğitim). Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Elazığ: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Published
2020-07-23
How to Cite
Soysal, F., & Yürümez, E. (2020). Methodological education of unmetered folk songs. Rast Musicology Journal, 8(1), 2366–2372. https://doi.org/10.12975/pp2366-2372
Section
Articles