The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.

Editörler için gizlilik

Editörler ve editoryal çalışanlar gönderilen bir yazı ile ilgili hiçbir bilgiyi ilgili yazar, hakemler, muhtemel hakemler, diğer editoryal danışmanlar ve yayıncı dışındaki kimseye ifşa etmeyecektir.

Hakemler için gizlilik

İncelenmek üzere alınan yazılar, gizli belgelerdir ve bu şekilde değerlendirilmelidir; Baş Editör tarafından yetkilendirilmedikçe (yalnızca istisnai ve özel koşullar altında), başkalarına gösterilmemeli veya tartışılmamalıdır. Bu gizlilik ilkesi, inceleme davetini reddeden davetli hakemler için de geçerlidir.