Volume 4 No 1, April - 2016

Articles

Benâî ve Mûsikî Risalesinde Makâm Kavramı

Gamze Köprülü

1153-1165 |

Music in Ottoman Higher Education

Erhan Özden

1093-1099 |

Bestekâr Koca Osman

Mehmet Söylemez

1127-1134 |

Fasıl Müziği İcrasında Nota Dışı Farklılıklar

Nesibe Özgül Turgay, Ruhi Ayangil

1165-1184 |