Volume 1 No 1, April 2013

Articles

Şed Makam mı Şed İcra mı?

Başak İlhan Harmancı

22-77 |

Osmanlı Maârifi’nde Okutulan Mûsikî Kitapları

Erhan Özden

78-104 |

Muğam Tonallıqlarının Transpozisiya Problemləri

Şamil İsmayılov

131-153 |

Türk Din Mûsikîsi’nde Salâ (Salât) Formu ve Salâ Besteleri

Başak İlhan Harmancı

154-195 |

Yeniçeri Müziği ve Batı Müziği Üzerindeki Türk Etkileri

Burçin Uçaner

196-222 |

OSMANLI’NIN GAYRIMÜSLİM MÛSİKÎ CEMİYETLERİ

Erhan Özden

223-235 |