Vol 5 No 3, Special Issue, December - 2017

Articles

Gədəbəy Aşıqlarının Regional Dastan İfa Xüsusiyyətləri

Mübariz Əliyev

1708-1713 |

Tevfik Rıza Pırnal’ın Türk Mûsikîsi Nazariyatı Kitabı

Muhammet Sevinç

1714-1731 |

Azərbaycan Xalq Rəqslərinin Təsnifatı

Rauf Bəhmənli

1745-1757 |

Müziğin Performans Sürecindeki “Sihirli Birliktelik”:Müzikal Komünitas

Merve Eken Küçükaksoy

1732-1744 |