Vol 5 No 2, September - 2017

Articles

Is There Any Singer's Formant?

Şahin Saruhan

1535-1553 |

Râkım Elkutlu Eserlerindeki Usûl Anlayışı

Özgen Küçükgökçe

1554-1574 |

Türk Mûsikîsi Usûlâtında Velvele Kavramı

Gamze Köprülü, Cevahir Korhan Işıldak

1575-1586 |

Giriftzen Asım Bey’in Hicaz Makamındaki Bestelerinin Makam Açısından İncelenmesi

Cevahir Korhan Işıldak, Gamze Köprülü

1601-1618 |

Peşrev İle Deramed Biçimlerinin Karşılaştırılması

Ata Bahri Çağlayan

1619-1633 |

Suyu Kaynağından İçmek: Bağlama Eğitiminde Müzikal Söylem

Ali Keleş

1655-1667 |

Ali Rıza Yalgın’ın Organoloji’ye Katkıları

Seher Tetik

1668-1676 |