[1]
G. Soysal, N. Kızılaslan, and F. Soysal, “Şükrullah Çelebi’nin Edvar-ı Musiki eserinin 30. ve 31. fasılları: Ses sağlığı”, RMJ, vol. 6, no. 2, pp. 1843-1852, Dec. 2018.