(1)
Soysal, G.; Kızılaslan, N.; Soysal, F. Şükrullah Çelebi’nin Edvar-ı Musiki Eserinin 30. Ve 31. Fasılları: Ses sağlığı. RMJ 2018, 6, 1843-1852.