Abstract

Bu çalışmada, Vech-i Arazbâr makamını terkib etmiş kişi hakkında kısa bir bilgi verildikten sonra, makamın işlenişi, hangi kaynaklarda bulunmakta olduğu ve günümüz anlayışı ile olan kıyası üzerine durulmuştur. Bugün, TRT repertuarında bulunan Vech-i Ararzbâr makamındaki 13 adet eserin notaları incelenmiş ve bestecisinin yaşadığı çağa göre, hangi nazariyatçının makam anlayışını kullandığı ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır, Böylelikle günümüze kadar, değişkenlikleri açısından makamı incelemiş ve bestelerin hangi yüzyıllarda nasıl işlendiği gösterilmeye çalışılmıştır.GünümüzTürk müziğinde az kullanılan bu makamın Vech-i Arazbar makam ismi adı altında TRT repertuvarında bulunan ve Vech-i Arazbâr makamının daha iyi anlaşılabileceği düşünülen 1 Peşrev, 4 Saz Semâive 8 şarkının notaları bestekâr yönünden kronolojik olarak ele alınmaya çalışılmıştır. 17. - 18. yy.’ da ilk olarak görülen ve Hızır Ağa’nın terkib etmiş olduğu bu makamı yaşatabilmek amacı ile ve yapılacak benzer çalışmalara örnek teşkil etmesi ümidiyle, makamın tüm tarihsel süreçleri bestekârlarına göre incelenmeye çalışılmıştır.