Abstract

Antropolojik çalışmalarda öne çıkan performans teorileri, son dönemlerde müzikoloji ve etnomüzikoloji disiplinlerinde de sıklıkla kullanılmıştır. Müzikoloji alanında Batı müziğinin dönemsel stilistik özelliklere göre seslendirilmesine gönderme yapan icra pratikleri üzerine tartışmalarla başlayan performans çalışmaları, sonrasında kültürel performanslar ve sözlü performanslarda müziğin kullanımı gibi çalışmalar içinde yer almıştır. Ritüel, seremoni ve festival gibi kültürel performansların belirli aşamalarında müziğin yer alması, bu alana dikkat çekmektedir. Ancak “müziğin performansı” bu kuramsal tartışmalarda fazla yer almamaktadır. Kültürel performanslar içindeki ritüelin eşiksellik evresinde ortaya çıkan komünitasın, müzik performansı içinde de var olduğu görülmektedir ve bu müzikal komünitas olarak adlandırılır. Bu makalede, literatürde fazla üstünde durulmamış olan ancak bazı temel çalışmalarda kullanılan müzikal komünitas kavramı ele alınmış ve müzikal komünitasın hangi durumlarda ortaya çıkabileceği irdelenmiştir.