Abstract

Mûsikî ilminin dayandığı temel kâidelerin ve teorik yönün anlatıldığı “nazariyat” kitapları, mûsikî ilminin eğitim-öğretiminde temel kaynak görevini görmektedir. Mûsikî nazariyatı üzerine yapılan çalışmaların, mûsikî ilminin gelişimine imkân sağlayan önemli hususlardan birisi olduğu söylenebilir. Mûsikî ile ilgili tarihimizde yazılmış eserlerden bir kısmı hala kütüphane raflarında araştırılmayı beklemektedir. Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen harf inkılâbı ile Osmanlı döneminde yazılmış birçok eser artık okunamaz hale gelmiş, az sayıda Osmanlı Türkçesi okuyabilen araştırmacının yaptığı çalışmalar ayrı bir önem kazanmıştır. Bu makalede, Cumhuriyetin ilanı sonrası, Tevfik Rıza Pırnal tarafından, Osmanlı Türkçesi ile birbirinden farklı konuları işleyen dört kitap halinde kaleme alınmış Söz ve Sâz isimli yazma eserin, Türk Mûsikîsi Nazariyatı adını taşıyan birinci kitabının tanıtımı ve muhtevası hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.