Abstract

Geleneksel Türk müziği içerisinde, insan sesi ve çalgılar büyük önem taşımaktadır. İnsanlık tarihi boyunca insanoğlu doğayı taklit ederek kendini ve duygularını ifade etmiştir. Bunu yaparken de yine doğada bulunan ağaç parçaları, kemik ve taş gibi maddeleri kullanmış, ilerleyen zaman içerisinde kendi gelişimiyle birlikte kullanacakları çalgıları da geliştirmiştir. Günümüzde Geleneksel Türk el sanatları içerisinde yer alan ve popülerliğini koruyan çalgı yapım sanatçılığı büyük ilerlemeler kat etmiş, bunun sonucunda da bilim dalı olabilmeyi başarabilmiştir. Betimsel yöntemin kullanıldığı bu çalışmada Tokat ilindeki Türk müziği çalgı yapımcıları incelenmiş, görüşme tekniği ile yüz yüze görüşülerek yapımcılara yapılandırılmış sorular sorulmuştur. Böylelikle çalışma şartları ve gereksinimleri hususunda durum tespiti yapılmış, bu doğrultuda ortaya çıkacak sonuçlara göre çözüm önerilerinde bulunulmuştur.