Abstract

Türkiye’de organoloji çalışmalarının Dünya’daki çalışmalardan farklı bir seyir izlediği bilinmektedir. Bunun en temel nedenlerinden biri dünyadaki çalışmaların genellikle antropoloji, Türkiye’deki çalışmaların ise, özellikle cumhuriyetin ilk yıllarında, folklor ve etnografya disiplininden beslenmesidir. Bu nedenle folklor etnografya alanında yapılan çalışmalar incelendiğinde çalgılara dair bilgilere rastlanması tesadüfi değildir. Bu doğrultuda cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye’nin ilk etnografı unvanını alan A. Rıza Yalgın’ın derleme gezilerinde derlediği çalgılarla ilgili bilgileri çeşitli yayınlarında bir araya getirmesinin rastlantı olmadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu makalede Türkiye’de organoloji çalışmalarına katkı sağlaması bakımından Ali Rıza Yalgın ve çalgılar hakkında kaleme aldığı çalışmalar sistematik müzikoloji disiplininden istifade etmek suretiyle incelenmiş, Ali Rıza Yalgın’ın hayatı, Organolojiye katkıları, kaleme aldığı eserler hakkında bilgiler değerlendirilerek analitik, sınıflandırıcı ve uygulamalı organolojinin hizmetine sunulmuştur.