Abstract

Deramed ile peşrev biçiminin karşılaştırılması aslında Azerbaycan ve Türkiye müzik kültürünün yakınlığını tetkik etmek anlamanına gelmektedir. Aslında Azerbaycan ve Türkiye müzik kültürünün köklerinin aynı olduğunu gösteren kaynaklar mevcuttur. Ancak araştırma konusunun esas hedeflediği konu peşrev ve deramed müzik biçimlerini biçim analizleri yapmak suretiyle ortaya koymaktır. Son iki yüzyılda gerek Osmanlı Devleti gerekse Azerbaycan topraklarında meydana gelen politik olaylar, savaşlar ve beraberinde meydana gelen kültürel tahribatlar bir takım değişimlere neden olmuştur. Bu değişimler neticesinde peşrev ve deramed biçiminin karşılaştırılması gerekliydi.  Deramed ve peşrevlerin benzerlik ve farklılıklarının ne olduğu biçim analizi yoluyla örneklerle ortaya koyulacaktır. Klasik Türk müziği peşrevleri ile halk müziği peşrevleri arasında biçimsel farklılıklar olduğu gibi deramed ve peşrevler arasında da farklılıklar bulunmaktadır. Bunların ne olduğu araştırmamızın sorularından birisidir. Özetle Azerbaycan ve Türkiye arasında ki araştırma konularından biriside müziktir. Bizde makalemizde müzik alanından merak edilen bir konuyu ortaya koymayı hedefledik.