Abstract

Kültür, bir toplumun yaşam biçimi ile ilgili temaların bütünüdür ve nesilden nesile aktarılarak, toplumun kültürel devamlılığı sağlanmış olur. Bir öğrenme süreci olan kültür, aynı zamanda bir iletişim ağı gibi görülen insan davranışı olarak değerlendirilebilir ve bireylerin paylaştıkları görüler, değerler ve davranışlar, kuşakların birbirine aktardıkları unsurlar arasında yer alırlar. Müzik de kültürel devamlılığı sağlayan en önemli unsurlardan birisidir. Özellikle geleneksel müziklerin nesiller arası aktarımı, kültürlenme sürecinin önemli bir olgusu olarak görülmektedir. Bestekârlar da bu noktada yaratıları ile kültür aktarımının önemli  temsilcileri konumundadırlar. Geleneksel Türk Sanat Müziği bestekârları içerisinde 20. yüzyılın önemli temsilcilerinden biri olan Râkım Elkutlu bu çalışmada hayatı, eserlerindeki müzik unsurları, geleneksel müzik içerisindeki yeri ve önemi çerçevesinde değerlendirilmiştir. Râkım Elkutlu, eserlerinde geleneksel yapıyı muhafaza ettiği gibi, gelenek dışı unsurları da kullanarak özgün çalışmalar sergilemiştir. Gerek kendisinden önceki, gerekse yaşadığı dönem itibariyle ürettikleriyle farklı bir karakter taşıyan bestekârın eserlerindeki usûl çeşitliliği çalışma konusu olarak tercih edilmiştir.