Abstract

Vecihe Daryal, Kanuni Ömer Efendi, Kanuni Hacı Arif Bey ve Âmâ Nâzım Bey’den sonra gelen, XX. Yüzyıl Klâsik Türk mûsikîsi kanun icrasında ekol olarak kabul edilen ve kendisinden sonra gelen icrâcılara yol gösteren önemli bir kanun sanatçısıdır. Bu çalışmada Daryal’ın hayatına kısaca değinilmiş, “kız neyi” akordunda icrâ ettiği “Hicaz Taksim” notaya alınmış, taksimin teknik, ezgi ve makam tahlili yapılmıştır. Teknik tahlil ile Daryal’ın tavır özelliklerini ortaya çıkaran süslemeler incelenmiş ve örneklendirilmiştir. Ezgi tahlili ve taksimdeki tartım kullanımları ile Daryal’ın kişisel motifleri ortaya çıkarılmış, makam tahlili ile taksimin seyiri açıklanmış, perde kullanım sıklığı tabloya aktarılmış ve arızalı perdelerin frekansları ölçülerek 6’lı mandal sistemindeki kanunlara karşılık gelen mandal sayıları tespit edilmiştir.