Abstract

Türk müziği repertuarını oluşturan güftelerin toplandığı eserler güfte mecmuaları olarak
isimlendirilmektedirler. Türk müzik eğitiminin kaynaklarından olan ve eski güftelerin
günümüze ulaşmasında önemli bir rol oynayan bu mecmuaların sistemli ve ciddi bir şekilde
araştırılması ve incelenmesi ise büyük değer taşımaktadır. Zira Türk müziğinin mevcut değeri
ancak bulunduğu kaynakların inceleme ve araştırılması, gün yüzüne çıkarılması ile mümkün
olabilecektir. Hekimbaşı edvarı bugüne kadar incelenmemiş ve gözden geçirilmemiş
edvarlardan biridir. İki nüshası vardır. Her iki nüsha karşılaştırılarak müzikolojik çözümlemesi
ilk defa bu makalede yapılmıştır. Bu çalışmada ele alınan edvar bilgiyi sınıflandırmayı esas alan
sistematik müzikoloji metoduyla incelenmiştir. Bu metot bilindiği üzere üzerinde çalışılan
yazma eserdeki bilgilerin modern müzikoloji araştırmacılarına bilgi sınıflandırılması demektir.
Amaç bilgilerin günümüz müzikoloji alanına yararlı olacak şekilde gruplandırmasıdır. Milli
Müzikoloji, Müzik teorisi tarihi, Müzik tarihi açısından Hekimbaşı edvarının XVIII. yüzyıl
tarihi çalışmalarında da değerlendirilmesi ihmal edilmemelidir.