Abstract

Elmira Axundova tərəfindən təqdim olunmuş “Əl-Fərabi yaradıcılığında elmi-tətbiqi musiqi nəzəriyyəsi” adlı məqalədə Əl-Fərabi yaradıcılığında musiqi nəzəriyyəsinin tətbiqindən danışılır. Burada Abu Nasr əl-Fərabinin musiqiyə ayırdığı yer, musiqinin təməl mövzuları,  dəyərli düşüncə və ixtiraları araşdırılır. Məqalədə eyni zamanda da onun davamçıları haqqında da məlumatlar verilir. Məqalədə Əl-Fərabinin musiqi nəzəriyyəsi də geniş şəkildə təhlil edilir.